İmplant riskleri
İMPLANT UYGULAMASI SONRASI OLASI KOMPLİKASYONLAR
Uygun konumda yerleştirilmemiş bir implant Uygun konumda yerleştirilmemiş bir implant

İmplant en ve boyunun iyi seçilememesi

Çalışılan bölgenin anatomik özellikleri ve kemiğin dikey yüksekliği ve yatay genişliği iyi ölçülerek implant boyu ve eni iyi seçilmelidir. Eğer ameliyat sırasında bu konuda bir hata olduğu anlaşılırsa ve alternatif implant yoksa hiç uygulamamak daha iyidir. Protetik yapının yükünü iyi taşıyabilmesi için implant gövdesinde anatomik yapıların izin verdiği en uzun boy ve en geniş çap seçilmelidir. İmplant

İmplantın kemiğin içine gereğinden fazla gömülmesi

Her implantın kemik içine ne kadar gömülmesi gerektiği tanıtım katologlarında belirtilmektedir. Çoğu gövdede zaten cilalı ve pürtüktü yüzey ayırımı, boyun kısmı formasyonu ile bu sınır bellidir. Eğer implantı kemik içine çok fazla gömersek üst yapı hazırlanırken kullanılacak parçaların uyumsuzluğu söz konusu olabilir

Implantın kemiğin içine yeteri kadar gömülmemesi

İmplant gövdesi için yeterli derinlikte bir kavite hazırlanmaz ise ve implant yeterince gömülmezse üzerindeki yumuşak dokuyu irrite edebilir, yine üst yapı için uyumsuzluk ortaya çıkabilir. İyileşme esnasında implant kapağı dişeti çekilmesi ile gözükebilir. Bu ise bakteriler için giriş yolu olabilir.

İmplantın kemiğe uygun açık ile yerleştirilememesi

İmplantı kemiğer yerleştirirken olabildiğince çiğneme kuvvetlerinin dikey geldiği bir şekilde kemiğer yerleştirilmelidir. Yukarıdan bakıldığında implant olabilidiğince ortada olmalıdır. Özellikle ön bölgede estetik sorunlar olmaması için implant dişeti ilişkisi estetik planlanmalı. Açılı yerleştirilen implantlar açılı abutment kullanılarak tolere edilebilir. Bazen protez yapımı çok zorlaşabilir.

Kullanılan aletlerin, örneğin vidaların veya frezlerin kırılmaları

İmplant sisteminde hastaya uygulanan parçaların henüz fonksiyon görmediği dönemde, uygulama sırasında kırılması pek mümkün değildir. Fabrikasyon hata sonucu veya fonksiyon gördükten sonra kırılabilir. Ancak frezler çok fazla sayıda kullanıldıklarında ameliyat sırasında kırılırlarki implant kavitesini bozmadan kemik içinden çıkarılmaları zor olabilir. Bunun için firmaların önerdiği kullanma sayılarına dikkat etmek gerekir. Eğer firma bir frezin ömrü için örneğin 12-14 seferlik kullanım öneriyorsa bu sayıyı aşmamakta yarar vardır.

Sert Doku Komplikasyonları

a) İmplant gövdesinin oynaması :

Eğer alt yapıda oynama meydana gelirse oynamanın derecesi ne olursa olsun osseointegrasyon bozulmuş demektir. Böyle bir durumda alt yapının etrafında fıbröz bağ dokusu var demektir. Bu doku zamanla daha kalınlaşır ve sonuçta oynama da daha artar. Ancak burada hemen belirtmek gerekir ki bazı implant sistemleri fibro osseointegrasyon ile de fonksiyon görmektedir. Bu özelliğe göre ve oynamanın derecesine göre gövdenin çıkartılması düşünülmelidir.

b) İleri derecede kemik kaybı :

Ameliyattan sonraki ilk sene içinde maksimum marjinal kemik kaybı 1-1.5 mm dir. İlk ameliyattan 1.5 yıl sonra ise kemik rezorbsiyonu ve appozisyonu artık dengelenmiştir. Normalde 10 senede ortaya çıkan kemik kaybı 1 mm'in altındadır. Kemikte rezorbsiyon ve appozisyon dengesi kurulduktan sonra radyolojik olarak röntgende farklı bir görüntü elde edilmez. Eğer radyolojik olarak ileri derecede kemik kaybı varsa o zaman iltihap, oklüzal travma veya protetik mekanik aksaklıklar gözden geçirilmelidir.

İmplantolojide Başarıya Etken Faktörler

1) İmplant endikasyonu ve planlamasının doğru yapılması.
2) implant materyalinin gerekli özelliklere sahip olması
3) Uygulama metodu ve ekibin yeterliliği
4) Sert ve yumuşak dokuların iyileşme kapasitesi ve kişinin immün yeterliliği.
5) Uygulanacak geçici ve sürekli protetik tedavilerin planlama ve uygulamasının doğru yapılması.

Ad-Soyad: 
Cep Tel.: 
Şehir: 
 
Mesaj:
Güvenlik Kodu:  Güvenlik kodunu yenilemek için lütfen tıklayın !
  Not: Sorular geliş sırasına göre en kısa süre içinde telefon ile cevaplandırılmaktadır.

Okunma Sayısı: 3626     Son Güncelleme: 07.07.2012

Etiketler: